Een 17e-eeuwse afbeelding van de Smaragden Tafel door Heinrich Khunrath, 1606

Dit is misschien wel de meest gekende uitdrukking uit het hermetisme. De volledige tekst van deze gekende uitdrukking uit de Smaragden Tafel van Hermes Trismegistus luidt:

Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is
en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is,
zodat de wonderen van de Ene Zaak zich voltrekken.

Wat plaatsvindt om op het even welk niveau van realiteit (fysisch, emotioneel of geestelijk), vindt ook plaats op elk ander niveau.

“Zo boven zo beneden” wordt het meest toegepast in de zin van de microkosmos en macrokosmos. De microkosmos zijn wijzelf en de macrokosmos is het universum. De microkosmos is als de macrokosmos en omgekeerd. Binnen elk ligt de ander en door er één van te begrijpen kan men ook de ander verstaan.