Vandaag trok ik een weekkaart voor mezelf. Het resultaat is Staven 7

Als ik maar 1 kaart trek dan denk ik bij Staven 7 aan kenmerken zoals: standvastigheid, een standpunt innemen.

Als je goed naar de kaart kijkt, zie je dat de persoon 2 verschillende schoenen heeft. Jan Ton zegt hierover dat dit misschien erop wijst dat hij toch innerlijke twijfels heeft. Moet hij bij zijn standpunt blijven of moet hij compromissen zoeken?

Volgens Waite toont de kaart moed, heldhaftigheid zelfs. Op intellectueel vlak wijst Staven 7 op discussies. Maar het is ook een kaart van succes want de strijder staat hoger dan zijn aanvallers.

De astrologische correspondentie van Staven 7 is Mars in Leeuw.