Het Geheim van de Hogepriesteres

In dit artikel worden geen specifieke legpatronen behandelt. Dit zal ik proberen te doen in latere artikels die gewijd zijn aan een specifiek patroon.

Als men de meeste literatuur bekijkt, ziet men dat een legpatroon bestaat uit:

 • een welbepaald aantal kaarten
 • die in een welbepaalde volgorde
 • in een welbepaald patroon worden gelegd.

Aan iedere plaats in dat patroon wordt dan een welbepaalde betekenis gekoppeld.

Op zich vind ik de vorm van dat patroon niet zo belangrijk. Maar het is wel praktisch in de zin dat het gemakkelijker is om een betekenis te onthouden als ze gekoppeld is aan een plaats dan aan een nummer. Ook uit respect voor de persoon die het patroon gecreëerd heeft, is het volgens mij aangewezen om niet al teveel van de vorm af te wijken. Verder hecht ik er persoonlijk geen ‘esoterische’ waarde aan.

Ik vind het wel belangrijk om, voordat men de kaarten legt, eerst voor zichzelf bepaalt welke betekenis men aan iedere positie gaat toekennen. En dit telkens weer als men een bepaald patroon gaat gebruiken. Dit heeft volgens mij verschillende voordelen zoals:

 • men kan de betekenissen nuanceren
 • beperkt het aantal dubbelzinnigheden
 • voorkomt dat men ongewild betekenissen achteraf gaat aanpassen aan de kaarten
 • lost ook het eventuele probleem op van de volgorde waarin de kaarten getrokken worden; die volgorde verschilt namelijk wel eens van auteur tot auteur.

In de literatuur vindt men veel legpatronen terug. Welk legpatroon men gebruikt hangt af van de persoonlijke voorkeur en de aard van de vraag.

Enkele gekende legpatronen zijn:

 • het Keltisch Kruis (10 kaarten)
 • de Astrologische Cirkel (12 kaarten)
 • het Planetenspel (11 kaarten)
 • de Levensboom legging (minstens 10 kaarten)
 • de Volgende Stap (4 kaarten).

Er zijn uiteraard veel meer legpatronen maar dit zijn er enkele die ik regelmatig gebruik in het kader van zelfontplooiing. In dat kader maak ik trouwens ook veelvuldig gebruik van 1-, 2- en 3-kaart leggingen.

Er is ook niets dat ons verbiedt om zelf legpatronen te ontwikkelen. Men kan dit doen in een creatieve bui maar ook tijdens een lezing als men geen geschikt patroon vindt voor een welbepaalde vraag. Het is dan wel belangrijk om vooraf te bepalen hoeveel kaarten men gaat gebruiken en welke betekenis men aan elke kaart gaat toekennen.