Introspectie of zelfreflectie is het onderzoeken van zijn eigen gedachten en gevoelens.
In de psychologie beschouwt men hierbij enkel iemands geestelijke toestand. In een spirituele context wordt ook de ziel onderzocht.

Introspectie gelijkt op reflectie maar is och niet hetzelfde. Bij reflectie, of contemplatie, gaat men over iets of iemand nadenken. Bij introspectie daarentegen is men zelf de te onderzoeken persoon.

Introspectie werd in 500 vóór Christus toegepast en aangeleerd door de Boeddha. De eerste Europese schrijver die zijn gedachten en gevoelens bestudeerde en erover schreef, was waarschijnlijk de 16e eeuwse schrijver Michel de Montaigne.

Introspectie wordt gebruikt in verschillende religieuze strekkingen zoals onder andere in het Jaïnisme en in het Hindoeïsme.

In de psychologie wordt eveneens gebruik gemaakt van introspectie hoewel daar nogal wat meningsverschillen zijn over de bruikbaarheid ervan.

Ook in de filosofie wordt al heel lang over introspectie gediscussieerd. Zo stelde Plato zich de vraag in een van zijn dialogen: “… waarom zouden we niet rustig en geduldig onze gedachten bekijken en grondig onderzoeken wat deze verschijnselen in ons echt zijn?”.