Web
Analytics

Gedachtengoed van het Hermetisme

Corpus Hermeticum (eerste editie, door Marsilio Ficino, 1471)

Hermetisme is de wetenschap van het goddelijke, het universum, de mens en de verhouding tussen deze drie.
Drie disciplines vormen hierbij de boventoon:

  • Astrologie
  • Alchemie
  • Theurgie (witte magie).

Sommige hermetische geschriften hebben een eerder filosofische aard. Het is pas sinds de verlichting dat er onderscheid gemaakt wordt tussen natuurwetenschap, filosofie en occultisme. Voor hermetici hangt dit allemaal samen. Voor hen is de werkelijkheid één organisch, levend geheel waar alles met elkaar samenhangt.
Voor hermetici is God in iedere molecule aanwezig. Niets is dood, het verandert alleen maar. Nooit zal iets verdwijnen. Als alles voortkomt uit God dan wil dat ook zeggen dat God in alles aanwezig is en daaruit volgt dat alles met elkaar verbonden is.

Hermetische geschriften zijn naar hun doel niet filosofisch maar religieus. Hun doel is niet om begripsmatige kennis te verschaffen, maar om tot directe ervaring van het goddelijke te leiden. De filosofische opvattingen in de hermetica dienen als middel om dat doel, de hermetische gnosis, te bereiken. Dit uiteindelijk doel kan echter niet geleerd, maar enkel persoonlijk beleefd worden. Dit is dan de bevrijding of verlichting.

2018-07-28T10:22:33+00:0028-7-2018|
Deze website heeft geen commercieel doel maar gebruikt wel cookies om jouw bezoek vlot te laten verlopen en om de site beter te beschermen. Meet info vind je op de Privacy pagina. Als dit niet OK is dan moet je deze site sluiten. Anders gaan we ervan uit dat je akkoord bent. OK