De Ideale Mens (Leonardo da Vinci)

De mens heeft twee aspecten. Langs de ene kant is hij stoffelijk, sterfelijk en tot het kwade geneigd. Innerlijk is hij echter geestelijk, onsterfelijk en geneigd tot het goede.

In het stoffelijk lichaam bevindt zich de ware, geestelijk mens. Deze bezit verstand (logos) en geest (nous). Men gaat er meestal van uit dat de logos de mens doet begrijpen en de nous hem het intuïtieve inzicht in de eenheid van de dingen geeft.