Visioen van Ezekiel

Deze methode om naar de Boom te kijken is belangrijk als we de overeenkomst met Tarot bestuderen.

Volgens de Kabbalistische theorie is het Universum verdeeld in vier Werelden. Dit viervoudige model komt trouwens veelvuldig voor in de esoterische gedachtenwereld.

Bij de creatie van de Sephiroth door het Pad van het Vlammende Zwaard kwamen de vier Werelden tot stand. Elk van die vier Werelden ontwikkelt zich uit de voorgaande. De Werelden worden telkens dichter om zich uiteindelijk te manifesteren in de fysieke wereld.

Elk van de Kabbalistische Werelden wordt gesymboliseerd door één van de Hebreeuwse letters van de Goddelijke Naam van God, ‘Yod Heh Vah Heh’ welke ook bekend staat als het Tetragrammaton of Vierletterige Naam. Deze vier letters zouden de echte naam van God, die onbekend en onuitspreekbaar is, voorstellen. Aan elk van die vier letters van de Naam wordt een element geassociëerd:

  • Yod, de eerste letter, wordt toegekend aan Vuur
  • Heh, de tweede letter, wordt geassociëerd met Water
  • Vav, de derde letter, staat voor Lucht
  • Heh Finaal wordt toegekend aan Aarde

Deze letters tonen ook het evenwicht van polariteiten inherent aan het Kabbalistische systeem, daar Yod-Vuur en Vav-Lucht mannelijke, positieve energieën zijn, terwijl Heh-Water en Heh Finaal-Aarde vrouwelijke, negatieve stromen zijn.

De onuitsprekelijke Naam van God is de hoeksteen van het viervoudige model van het manifeste universum.

Hieronder volgt een summiere beschrijving van de 4 werelden. Ik zal proberen ze in latere artikels meer uitgebreid te behandelen.

Aziluth

Aziluth is de wereld toegekend aan de letter Yod.

Aziluth is de Archetypische Wereld en het domein van het Primordiale Vuur. Het is de Goddelijke sfeer van zuivere Geest. Het vurige domein van Aziluth activeert en zorgt voor de andere Werelden. Aziluth wordt ook wel de Wereld van Emanaties genoemd.

Aziluth is de Wereld die bewoond wordt door de aanwezigheid en krachten van God, gesymbolyseerd door verschillende namen.

Briah

Briah is de wereld  waaraan de letter Heh toegekend werd.

Briah is de Wereld van Creatie en het domein van het Primordiale Water (*). Het element Water staat voor de vloeibare, inventieve Geest. Briah wordt dan ook beschreven als de Wereld van het Pure Intellect. Briah wordt ook wel de Wereld van Scheppingen genoemd.

Van Briah wordt gezegd dat het bewoond wordt door de Aartsengelen.

Yetzirah

Yetzirah, de wereld toegekend aan de letter Vav.

Het is de Wereld van Formatie en het domain van Primordiale Lucht (*). Deze Wereld is verwant met het Astrale Vlak omdat het etherische raamwerk achter het materiële universum hier gevonden wordt.

Het is ook het domein van de verschillende engelen ordes.

Assiah

Assiah tenslotte is de wereld die geassocieerd wordt met Heh Finaal.

Assiah is de Wereld van Actie en het domain van Primordiale Aarde.In Assiah bestaan de vier elementen, waaruit het fysieke universum bestaat, zowel in zintuigelijke waarneming als in de verborgen eigenschappen van de materie.

In Assiah vindt tastbare actie plaats.

 

(*) Sommige auteurs koppelen Briah aan Lucht en Yetzirach aan Water.