Splendor Solis (Salomon Trismosin, 16e eeuw)

Alchemie is een natuurfilosofische traditie die beoefend werd in Europa, Egypte en Azië. De alchemisten wilden bepaalde objecten zuiveren, vervolmaken en perfectioneren.

Enkele aandachtsgebieden van de alchemisten waren:

  • transmutatie van metalen (bvb. lood naar goud)
  • levenselixir (onsterfelijkheid)
  • geneesmiddelen tegen elke ziekte
  • universeel oplosmiddel

Het alchemistisch magnum opus zou zorgen voor of het resultaat zijn van de perfectie van het menselijk lichaam en de ziel. In Europa was het maken van de steen der wijzen verbonden met al die projecten

Om hun doel te bereiken baseerden Arabische en Europese alchemisten zich min of meer op de natuurfilosofie van Aristoteles Hierin wordt ervan uitgegaan dat elk van de 4 elementen in een ander kan transformeren door het te combineren met een andere kwaliteit (heet, koud, vochtig of droog).

Alchemie was een voorloper van de moderne scheikunde. Islamitische en Europese alchemisten ontwikkelden laboratoriumtechnieken en experimentele methoden waarvan er sommige nog steeds gebruikt worden.