De Scepping van Adam (Michelangelo)

De Schepping van Adam (Michelangelo)

 

God is transcendent en nooit volledig kenbaar. Hij is niet mannelijk en niet vrouwelijk. Het is een levende god. Andere namen van God zijn: de Verborgene, het Al, het Ene, de Ene, het Goede, de Goede.

God bemoeit zich niet rechtstreeks met aardse aangelegenheden hoewel de mens tot hem kan opstijgen.
Zonde en vergeving zijn onbekende begrippen in het hermetisme. God straft niet en vergeeft niet.
Het hermetisme is dus monotheïstisch op een deïstische manier.

Daar haar wortels in oude, heidense tradities liggen, wordt hermetisme dikwijls als een polytheïstische benadering van spiritualiteit gezien. Maar aan de basis staat echter de Ene.