De Elementen

De Elementen

 

Veel beschavingen hebben de elementen in hun filosofische, religieuze en mythologische traditie. Die traditie gaat meestal uit van een oerenergie die zich kenbaar maakt in afgeleide energiestromen: de elementen.
Volgens die oude filosofische en religueuze begrippen zijn elementen de stoffen en krachten waarnaar alles kan herleid worden.

Elke cultuur had zijn eigen visie op welke die elementen zijn. In de Westerse esoterie onderscheidt men vuur, water, lucht en water.

De elementen zijn ook symbolen in veel met elkaar verstrengelde stelsels zoalq astrologie en tarot.

Traditioneel worden de elementen in 2 groepen verdeeld:

  • actief: vuur en lucht
  • passief: water en aarde

Actieve elementen brengen hun zelfexpressie tot uiting. Passieve elementen zijn ontvankelijk en onderdrukken hun zelfexpressie.
Deze groepen zijn dezelfde als de yin (water en aarde) en yang (vuur en lucht) in de Chinese filsofie.

Het gebruik van de elementen in tarot en astrologie wordt in afzonderlijke artikels aldaar beschreven.